Spoločnosť Kovats rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Detekcia úniku horľavých plynov

Dodávame detekčné systémy úniku plynov pre plynové kotolne (metán, propán, CO) a systémy ochrany pred výbuchom vykurovacieho plynu, monitorujeme únik amoniaku z chladiarenských zariadení, tvoríme systémy poplachovej signalizácie na ochranu obyvateľstva. Vybavujeme stanice technickej kontroly, pracoviská emisnej kontroly cestných motorových vozidiel a pracoviská montáže plynových zariadení automobilov detektormi úniku plynových pohonných hmôt LPG a CNG. Dodávame jednoduché detektory CO na ochranu obyvateľstva pred otravou počas vykurovacieho obdobia, osobné monitory toxických plynov pre pracovníkov v priemysle a prenosné indikátory na lokalizáciu miesta úniku plynov. Dodávame detekčné systémy úniku plynov pre prostredia s nebezpečím výbuchu (Zóna 1, Zóna 2).

Detektor je zabezpečovacie zariadenie, slúžiaci k zisteniu výskytu horľavých plynov a výparov. Detektor pri úniku plynu signalizuje zvukovo a svetelne prekročenie dvoch nastavených hraníc koncentrácie plynov, ktoré sú bežne 10% a 20% dolnej medze výbušnosti daného plynu. Prístroj je schopný ovládať ventiláciu objektu, servoventily prívodu plynu či iné zariadenia. Detektor pracuje automaticky a nepretržite bez nutnosti zásahu obsluhy. Používa se k ochrane objektov pred výbuchom plynných zmesí, prevažne v plynových kotolniach. 

Detektor je možné použíť aj pre ochranu zdravia a života osôb pred účinkami toxických horľavých plynov a organických rozpúšťadiel, pre riadenie ventilácie podzemných garáži a lakovní, pre garáže vozidel na pohon plynom a podobne. 

K ústredni se pripájajú snímače a akčné členy, ktoré ústredňa ovláda. Ústredňa sleduje prekročenie nastavenej koncentrácie plynu a prípadnú poruchu systému. Prístroj je možno napájať zo záložného akumulátorového zdroja v prípade výpadku siete. Ústredňa má vyvedené prepínacie kontakty troch výstupných relé ( Prevádzka; Alarm 1; Alarm 2). Ústredňa je podľa prevedenia osadená pre pripojenie jedného až desiatich snímačov.

Ústredňa je vyrábaná v štyroch veľkostiach:

DHP 1 K II

pro 1 až 2 snímače

DHP 1 K IV

pro 1 až 4 snímače

DHP 1 K X

pro 1 až 10 snímačov

DHP 1 K 8

pro 1 až 8 snímačov

K ústredni je možné pripojiť snímače do obyčajného prostredia a do prostredia Zóna 2 typu DHP 3. Snímače sú umiestnené v chránenom priestore a s ústredňou sú prepojené káblom. 

Napájecie napätie ústredne:

230V ±10%; 50 Hz>

Príkon ústredne:

max.35 VA / 10 snímačov

Zaťažiteľnosť kontaktov relé:

max. 250V / 0,5 A

Vzdialenosť ústredňa-snímač:

max. 400 m

Krytie:

IP 00

Prostredie:

obyčajné

Teplota okolia (aj skladovacie):

-20 až + 40 °C

Relatívna vlhkosť:

max. 80 %

Vstupný signál zo snímačov:

prúdová smyčka 0 - 12 mA

Jednostupňový detektor horľavých plynov DHP 2 umožňuje včasné zistenie uniknutého plynu, automatickou ventiláciou objektu, uzatvorenie prívodu plynu a varovanie obsluhy. Detektor pri úniku plynu signalizuje zvukové a svetelné prekročenie nastavenej hranice koncentrácie plynu. Prostredníctvom prepínacích kontaktov relé potom ovláda i zabezpečované zariadenia Prístroj pracuje automaticky bez nutnosti zásahu obsluhy. Používa sa na ochranu objektov pred výbuchom plynných zmesí.. Detektor je vyrábaný len pre zisťovanie metanu (zemný plyn) a propanu (propan, propan-butan). Prístroj tvorí kompaktný celok a je umiestnený v plastovej skrinke. V hornej stene skrinky je upevnený senzor reagujúci na horľavý plyn. Prístroj je vybavený i napájacim obvodom 12V= pre havarijný ventil, umožňujúci uzatvorenie havarijného ventilu a to i v okamžiku výpadku siete. Z pristroja sa nemôže napájať solenoidový ventil. Prístroj je konštruovaný hlavne pre ovládanie elektromagnetických havarijných ventilov firmy PEVEKO s.r.o. typu EVH 1015.32/L - 1050.32/L , cievka ventilu na 12V=. Prístroj môže ovládať i iné typy ventilov. 

Napájecie napätie ústredne:

230V ±10%; 50 Hz

Príkon:

max. 7 VA

Zaťažiteľnosť kontaktov relé:

max. 250V / 1 A

Vzdialenosť ústredňa-snímač:

max. 400 m

Krytie:

IP 20

Rozmery:

125 x 84 x 35 mm

Výstupná funkcia:

prepínacie kontakty relé

Prostredie:

obyčajné

Teplota okolia (aj skladovacie):

-20 až + 40 °C

Relatívna vlhkosť:

max. 80 %

Výstračný signál:

zvukový, svetelný

Nastavené signalizačné rozmedzie:

metan 0,5 % objemu,
propan 0,18 % objemu

Detektor je zabezpečovacie zariadenie, slúžiace k zisteniu výskytu horľavých plynov a výparov. Detektor pri úniku plynu signalizuje zvukové a svetelné prekročenie dvoch nastavených hranic koncentrácie plynu, ktoré sú bežne 10% a 20% dolná hranica výbušnosti daného plynu. Prístroj je schopený ovládať ventiláciu objektu, servoventily prívodu plynu či iné zariadenia. Detektor pracuje automaticky a nepretržite bez nutnosti zásahu obsluhy. Používa sa k ochrane objektov pred výbuchom plynných zmesí, prevážne v plynových kotolňach. Detektor je možné použíť i pre ochranu zdravia a života osôb pred účinkami toxických horľavých plynov a organických rozpušťadiel, pre riadenie ventilácie podzemných garáží a lakovní, pre garáže vozidiel na pohon plynom a podobne. Prístroj je kompaktný konštrukcia, pozostávajúca z ústredne a zo snímačov K ústrední sa pripájajú snímače a akčné členy, ktoré ústredňa ovláda. Ústredňa sleduje prekročenie nastavenej koncentrácie plynov i prípadnou poruchou systému. Prístroj je možno napájať zo záložného akumulátorového zdroja v prípade výpadku siete. Skriňa ústredne je plastová s priehľadnými dvierkami, krytia IP 65. Ústredňa má vyvedený prepínacie kontakty tri výstupné relé ( Prevádzka; Alarm 1; Alarm 2). Ústredňa je plne osazena pre pripojenie jedného až piatich snímačov. K ústrední sa môžu pripojiť snímače do obyčajného prostredia a do prostredia Zóna 2. Snímače sú umiestnené v chránenom priestore a s ústredňou sú prepojené káblom. Snímače nie sú selektívne. 

Napájecie napätie ústredne:

230V ±10%; 50 Hz

Príkon ústredne:

max.30 VA / 5 snímačov

Zaťažiteľnosť kontaktov relé:

max. 250V / 1,0 A

Vzdialenosť ústredňa-snímač:

max. 450 m

Krytie:

IP 65

Prostredie:

obyčajné

Teplota okolia (aj skladovacie):

-20 až + 40 °C

Relatívna vlhkosť:

max. 80 %

Rozmery ústredne:

280x220x140 mm

Rozmery snímača:

120x80x55 mm

Nastavené signalizačné rozmedzie:

metan 0,5 %; 1,0 % objemu (10%; 20%DMV)

(vyznačená plným krúžkom

propan 0,18% ; 0,36 % objemu (10%; 20%DMV)

na viečku snímača)

CO 65 ppm; 130 ppm

Dvojstupňový detektor horľavých plynov DHP 4 umožňuje včasné zistenie uniknutého plynu, automatickou ventiláciou objektu, uzatvorenie prívodu plynu a varovanie obsluhy. Detektor pri úniku plynu signalizuje zvukovo a svetelne prekročenie nastavenej hranice koncentrácie plynu. Prostredníctvom prepínacích kontaktov relé potom ovláda i zabezpečované zariadenia - ventiláciu ventily apod. Prístroj pracuje automaticky bez nutnosti zásahu obsluhy. Používa sa na ochranu objektov pred výbuchom plynných zmesí. Prístroj tvorí kompaktný celok a je umiestnený v plastovej skrinke. Prístroj je vybavený i napájacím obvodom pre havarijný ventil, umožňujúci uzatvorenie havarijného ventilu a to i v okamžiku výpadku siete. Prístroj je konštruovaný najmä pre ovládanie elektromagnetických havarijných ventilov firmy PEVEKO s.r.o. typu EVH 1015.2 - 1050.2. Prístroj môže ovládať i iné typy ventilov. 

Napájecie napätie ústredne:

230V ±10%; 50 Hz

Príkon:

max.10 VA s pripojeným prídavným snímačom

Zaťažiteľnosť kontaktov relé:

max. 250V / 2 A

Vzdialenosť ústredňa-snímač:

max. 400 m

Krytie:

IP 65

Prostredie:

obyčajné

Teplota okolia (aj skladovacie):

-20 až + 40 °C

Relatívna vlhkosť:

max. 80 %

Rozmery:

171x140x55 mm

Výstupná funkcia:

prepínacie kontakty relé

Nastavené signalizačné rozmedzie:

metan 0,5 %; 1,0 % objemu (10%; 20%DMV)

(vyznačená plným krúžkom

propan 0,18% ; 0,36 % objemu (10%; 20%DMV)

na viečku prístroja)

CO 65 ppm; 130 ppm

Dvojstupňový detektor horľavých plynov DHP 4 umožňuje včasné zistenie uniknutého plynu, automatickou ventiláciou objektu, uzatvorenie prívodu plynu a varovanie obsluhy. Detektor pri úniku plynu signalizuje zvukovo a svetelne prekročenie nastavenej hranice koncentrácie plynu. Prostredníctvom prepínacích kontaktov relé potom ovláda i zabezpečované zariadenia - ventiláciu, ventily apod. Tento prístroj je variantou detektoru DHP 4, má tri výstupne relé pre funkcie Prevádzka, Poplach 1 a Poplach 2. Relé pracujú nezávisle na sebe podľa stavu prístroja. U všetkých relé je možná voľba, či relé reaguje alebo nereaguje na výpadok elektrickej siete. Prístroj nemá napájací zdroj 24V pre ventil a k prístroju nie je možne pripojiť prídavný snímač. Prístroj pracuje automaticky bez nutnosti zásahu obsluhy. Používa sa na ochranu objektov pred výbuchom plynných zmesí. Prístroj tvorí kompaktný celok a je umiestnený v plastovej skrinke.

Napájecie napätie ústredne:

230V ±10%; 50 Hz

Príkon:

max.10 VA

Zaťažiteľnosť kontaktov relé:

max. 250V / 2 A

Vzdialenosť ústredňa-snímač:

max. 400 m

Krytie:

IP 65

Prostredie:

obyčajné

Teplota okolia (aj skladovacie):

-20 až + 40 °C

Relatívna vlhkosť:

max. 80 %

Rozmery:

171x140x55 mm

Výstupná funkcia:

prepínacie kontakty relé

Nastavené signalizačné rozmedzie:

metan 0,5 %; 1,0 % objemu (10%; 20%DMV)

(vyznačená plným krúžkom

propan 0,18% ; 0,36 % objemu (10%; 20%DMV)

na viečku prístroja)

CO 65 ppm; 130 ppm

Prístroj GI-03M je určený k vyhľadávaniu a lokalizácií miest úniku spaliteľných plynov v priestoroch bez nebezpečia výbuchu. Prístroj je kalibrovaný metanom a je vhodný pre vyhľadávanie úniku zemného plynu, bioplynu propan-butanu atd. Prístroj nie je selektivný, nedokáže rozlišiť druh plynu. 

Akumulátorové batérie dovoľujú prístroju nepretržitú prevádzku v trvaní minimálne 10 hodín. 

Súprava indikátora obsahuje: 

  • indikátor 
  • sieťový zdroj (adaptér) 
  • seřizovací šroubováček 
  • plastový kufrík

Merací rozsah:

0 - 1,0 % metanu

Prostredie:

obyčajné

Teplota okolia:

-10 až + 40 °C

Relatívna vlhkosť:

max. 80 %

Napájanie:

6 ks NiMH článkov, t.j. 7,2 V

Rozmery:

135x60x30 mm

Hmotnosť:

360 g

Snímač je určený na zisťovanie výskytu horľavých plynov a výparov v ovzduší. Snímač nepracuje samostatne, je určený pre pripojenie k ústrední detektorov plynov typu DHP 1 alebo DHP 3. Ústredňa vyhodnocuje prijatý signál a zabezpečuje výstupné funkcie. Snímač je dvojstupňový - sleduje prekročenie dvoch hodnôt koncentrácie plynu a ďalej i neporušenosť a prevádzkyschopnosť senzorov. Výstupným signálom snímača je konštantný prúd prúdovej smyčky 0-20 mA. br> K zisteniu prítomnosti horľavého plynu sú použité polovodičové senzory. Tieto senzory nie sú selektívné, reagujú na celú škálu horľavých plynov s rôznou citlivosťou k ním a nie sú schopné rozlíšiť plyny. Spracovanie signálov senzorov je digitálne. To umožňuje jednoduchšiu obsluhu a servis.

Napájecie napätie:

9,0-30,0 V

Príkon:

max. 1,5 W

Krytie:

IP 65 (IP 20)

Prostredie:

obyčajné, Zóna 2

Teplota okolia (aj skladovacie):

-20 až + 40 °C

Relatívna vlhkosť:

max. 80 %

Poloha snímača:

ľubovoľná

Rozmery:

120x80x55 mm

Výstupný signál – konštantný prúd:

0,0 - 12,0 mA

Nastavené signalizačné rozmedzie:

metan 0,5 %; 1,0 % objemu (10%; 20%DMV)

propan 0,18% ; 0,36 % objemu (10%; 20%DMV)

CO 65 ppm; 130 ppm

iný plyn - podľa požiadavky zákazníka